Piroz Pirozi

This CD contains 12 songs sung in Kurmanci.

medium_cd2-150x150.jpg

http://web.archive.org/web/20120410103659/http://kurtceincil.com/?page_id=166#

http://youtu.be/_uVF_460nGo?list=UU0hujQrET_dDCaa1H2K6d1g

Her To Pirozi

Ki Jimin Hesdike

Isa Tu Min Qebul Ke

Nave Te Xilaskare

Pesna Te Dikim ISA Mesih

Ew Xuda ye Meye

Deste Xwe Radikem Boyte

Ey REB ISA Tu Were

Bawer Bike

Mesih

Bi Cepka Xelke Xuda

KORÎNTEN BEŞA 13

Language: